การพัฒนาโรงเรียนร่วมกับชุมชน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

               ปีการศึกษา 2539 เป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษาของ สปอ.ท่าวังผา โรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้และโรงเรียนโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโครงการยุวทูตความดีของ สปอ. ท่าวังผา สปจ.น่าน นอกจากกิจกรรมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ จากองค์กรภาครัฐและเอกชน และผู้ปกครองนักเรียนได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ หลายรายการ ได้แก่

                ปีการศึกษา 2540 ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างอาคารสหกรณ์และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                      กว้าง 4    เมตร ยาว 15 เมตร และรั้วคอนกรีตขนาดยาว 31 เมตร มอบให้โรงเรียน

                ปีการศึกษา 2541 ได้รับงบประมาณจาก สปช. จัดสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

                ปีการศึกษา 2542 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังผา ให้งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 107 เมตร

                ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณจาก สปช. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 เป็นอาคารเรียนตึก 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

                ปีการศึกษา 2545 ได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนผู้มีจิตศรัทธาให้การบริจาคทุนก่อสร้างรั้ว และประตูโรงเรียนทางเข้าโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง

                ปีการศึกษา 2550 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังผาขออนุญาตใช้ที่พัสดุในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ของบ้านท่าวังผา หมู่ 2


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.