English Skills Competition 2017 (ระดับเขต)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

    โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของอำเภอท่าวังผา ไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 จำนวน 5 รายการ คือ

1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พวงสุวรรณ์      แข่งขัน Impromptu Speech ป.4-6

2. เด็กหญิงรุจิรา          อินไชย           แข่งขัน  Story telling ป.4-6

3. เด็กหญิงสินสึกา       รักษ์พอเพียง   แข่งขัน Multi skills ป.4-6

4. เด็กชายคณาธิป       รัตนโกมล       แข่งขัน Spelling Bee ป.4-6

5. เด็กชายธนกฤต        สิงหราไชย     แข่งขัน  Impromptu Speech ป.1-3

 

20604492 1513579315361506 3211942415640166106 n20526382 1513579538694817 7656724944138703705 n

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.