สาระดี ดี ในวันวิทย์ 60

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

   

S  39272486

   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณะครู/บุคลากรจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล และกิจกรรมการทดลองวิทยาศาตร์ที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

S  4964405S  39272458S  4964407S  39272486วนวทยาศาสตร 2560 ๑๗๐๘๒๔ 0015วนวทยาศาสตร 2560 ๑๗๐๘๒๔ 0001S  39272500S  39272523S  39272522S  39272524วนวทยาศาสตร 2560 ๑๗๐๘๒๔ 0004วนวทยาศาสตร 2560 ๑๗๐๘๒๔ 0007วนวทยาศาสตร 2560 ๑๗๐๘๒๔ 0010วนวทยาศาสตร 2560 ๑๗๐๘๒๔ 0006

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.