รับการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาจาก..สพฐ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

เมื่อบ่ายวัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยตัวแทนจาก สพฐ. คือ
    1. นายอนุสรณ์ พรมรังกา   ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1
    2. นายกัมพล   ภิมาลย์      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
และมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.น่าน เขต 2 มาร่วมให้กำลังใจในการดำเนินงานของทางโรงเรียนอีก 2 ท่าน คือ ท่าน ศน.มานพ ตรัยตากุล และศน.ปรีชา ภูลำพา ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะติดตามทุกท่านที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.