กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เขียนโดย เนตรนภา 929
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 902


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.