รับเกียรติบัตรผลการจัดการศึกษา 59

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" รับมอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 และเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เพิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียน ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ประสบผลสัมเร็จ

14650618446570 1425328437519928 5458046758320342733 n18341814 1425329274186511 4989771220666986143 n18341829 1425328507519921 5065862257826711878 n18342172 1425328557519916 2833553296375145026 n18402960 1425328600853245 2944512553303840567 n

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.