รับสมัครสอบ TEDET ประจำปี 2560

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประชาสัมพันธ์..
     โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" เปิดเป็นสนามสอบวัดประเมินความรู้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ TEDET ของ สสวท.รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
...ค่าสมัครสอบ วิชาละ 150 บาท..
1. วิทยาศาสตร์ 150 บาท
2. คณิตศาสตร์ 150 บาท

สมัครสอบได้ที่ครูประจำชั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

TEDET60 Invite

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.