ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียนส่งเข้าแข่งขันจำนวน 5 รายการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 4 รายการ และรางวัลที่
2 อีก 1 รายการ ขอแสดงควมยินดี และชื่นชมนักเรียนที่ทำจนสุดความสามารถนำมาซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียนและขอชื่นชมครูผู้ฝึกสอนที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเท ฝึกสอนทั้งในเวลาและนอกเวลาจนนักเรียนได้คว้ารางวัลในครั้งนี้..

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันและได้รับรางวัล

1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พวงสุวรรณ์      ชนะเลิศที่ 1   รายการแข่งขัน Impromptu Speech ป.4-6

2. เด็กหญิงรุจิรา          อินไชย         ชนะเลิศที่ 1   รายการแข่งขัน  Story telling ป.4-6

3. เด็กหญิงสินสึกา       รักษ์พอเพียง   ชนะเลิศที่ 1   รายการแข่งขัน Multi skills ป.4-6

4. เด็กชายคณาธิป       รัตนโกมล       ชนะเลิศที่ 1   รายการแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6

5. เด็กชายธนกฤต        สิงหราไชย      รองชนะเลิศอันดับที่ 1   รายการแข่งขัน  Impromptu Speech ป.1-3

 

20663799 1915495812109245 6318310230140986234 n

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.