ปรัชญา /สี / คำขวัญ ประจำโรงเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ปรัชญา /สี / คำขวัญ ประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน    ปญฺญา  โลกสมิ  ปชฺโชโต
สีประจำโรงเรียน    ม่วง – เหลือง

คำขวัญประจำโรงเรียน    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

อักษรย่อโรงเรียน    ท.ป.

 

 


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.